Stresswebbens onlineprogram

Det här programmet är både för dig som redan är drabbad av stressrelaterade problem och för dig som vill förebygga dem. Du kan till och med vara drabbad av stress utan att du vet om det. Ofta tror vi att det är någonting annat som orsakar den gnagande huvudvärken eller sömnstörningarna. Symptom på ohälsosam stress visar sig både i vår kropp, våra tankar och känslor samt i vårt beteende.

KOM IGÅNG

Har du prövat någon av följande strategier som INTE fungerar?

 • Att skjuta upp allt mer
 • Försjunka i undvikandebeteenden
 • Signifikant övertidsarbete
 • Belöningar som mat, spel eller shopping
 • Ligga vaken på nätterna för att problemlösa

Känner du igen tankefällorna?

 • ”Försök att tänka positivt!”
 • ”Allt kommer att ordna sig, det gäller bara att bita ihop…”
 • ”Sluta bara att tänka så mycket, oroa dig inte”

Dessa strategier förvärrar situationen över tid. Stresswebben ger dig konkreta och empiriskt beprövade verktyg för att ta dig vidare i livet på ett gynnsamt och konstruktivt sätt.

Stresssymptom som inte tas om hand kan i förlängningen leda till högt blodtryck, hjärtproblem, viktstörningar och diabetes.

Stresswebben består av 7 avsnitt. Vardera avsnitt ger dig:

 • Introduktion
 • Problembeskrivning
 • Teoretisk förklaring/modell
 • Handlingsplan
 • KBT intervention
 • Veckouppgift
 • Daglig avslappnings/mentalträning
 • Instruktionsfilm

Här är några exempel på områden som ingår:

 • Sömnhygien
 • Andningstekniker
 • Bra tidsplanering
 • Kognitiv omstrukturering
 • Medveten närvaro
 • Tillämpad avslappning & kroppsskanning
 • Mediyoga (medicinsk yoga)
 • Beteendeutmaningar

Vi välkomnar dig som vill få bättre koncentration, fysisk hälsa eller kommunikation/relation med andra samt dig som behöver längre startsträcka till irritabilitet/frustration

och ökad känsla av att äga sin egen tid och därmed sitt liv. Kort sagt, vårt mål är att ge dig den kunskap och de verktyg du behöver för bättre hälsa och balans i livet. Välkommen!

 • Magproblem
 • Spänningsvärk
 • Trötthet
 • Olust
 • Hudåkommor
 • Humörsvängningar
 • Bristande immunförsvar
 • Tinnitus
 • Förlorad sexlust
 • Viktförändringar
 • Sömnstörningar
Vi vill dock uppmuntra dig som upplever dig ha svåra besvär att ta kontakt med din husläkarmottagning, din vårdcentral alternativt företagshälsovård för bedömning av läkare. Du kanske behöver ytterligare hjälp i form av läkemedel, sjukskrivning och/eller insatser från ett tvärprofessionellt team.
X

Glömt ditt lösenord?

Anslut dig

Återställ lösenord
Ange din e-postadress så skickar vi ditt nya lösenord.